Full press releases in English and Dutch below.PRESS VIDEO AND IMAGE BANK FOR DOWNLOAD


GreenFields Pure EP product shots <with FIH logo>
Download images

GreenFields Pure EP product shots <without FIH logo>
Download images

GreenFields Pure EP images 
Download images

GreenFields Pure EP product animation 
Download video | Youtube Video

Teaser video Launch of GreenFields Pure EP including Player Feedback <in Dutch, without subtitles>
Download video

Teaser video  Launch of GreenFields Pure EP including Player Feedback <in Dutch, with English subtitles> 
Download video | Youtube VideoBrochure download and Sample Request   PRESS RELEASE: GreenFields Pure EP is the first certified Dry (non-irrigated) hockey turf

An artificial field hockey pitch that never has to be watered. With Pure EP by GreenFields, a subsidiary of TenCate, global supplier of and innovator in artificial turf for sports fields, the field hockey world is taking a revolutionary step towards greater sustainability and the ongoing globalisation of field hockey.

Field hockey players say the new dry (non-irrigated) hockey turf rivals the quality of water-based artificial turf, while saving millions of litres of (drinking) water per year. This innovation, which has been in the works for four years, also makes it possible to play top level field hockey in countries where water is scarce.

Field hockey club MHC Weesp is the proud owner of the world's first dry (non-irrigated) hockey turf field. The field was certified by the International Hockey Federation (FIH). After the 2024 Olympic Games in Paris, the FIH intends to exclusively use water- and infill-free artificial turf at the international level.

Vincent Homrighausen, managing director GreenFields and downstream EMEA at TenCate: “In 2018, the FIH announced its sustainable ambition to begin the transition towards water-free hockey fields after the Olympic Games in Paris. A water-based artificial turf field in the Netherlands requires 3.5 to 5 million litres of water per year. Given the growing water shortage and the lack of equal opportunities to play this sport, it was high time for a change.

“At GreenFields, we care about sustainability. This philosophy perfectly matches FIH's ambition to make field hockey a sustainable sport. Furthermore, Pure EP will create a level playing field in the international world of field hockey. Due to water scarcity, water-based artificial pitches are a rare sight in countries such as India and Pakistan. Those countries lack the infrastructure of water-based artificial turf that we have here in the Netherlands.”

Floris Jan Bovelander agrees. He played for the Dutch national field hockey team 241 times and, with the Bovelander Foundation, wants to give disadvantaged children in countries such as India a chance to play sports. In India, he saw with his own eyes how irrigating a water-based artificial field can “use up a village's entire water supply.”

Bovelander, former penalty corner expert for Bloemendaal and the Dutch national team: “For some countries, a constant supply of water is not a given. This new field will significantly reduce the inequality that exists between field hockey nations around the world. It will create a level playing field, which is an excellent development for the game of field hockey. I have already had a chance to play on the new field in Weesp and I was very impressed. Especially in terms of speed, it rivals a water-based artificial turf field.”

Colin Young, director Research & Development at TenCate: “The development process for Pure EP took four years. Our main concern was how to create a more sustainable solution without compromising the speed, the technique and therefore the appeal of field hockey. We subjected the new turf to rigorous tests and listened carefully to what the players who took part in our trials had to say. They were all very satisfied with Pure EP's performances.”

Vincent Homrighausen foresees great interest in the new dry (non-irrigated) turf, whose surface does not consist of standard blades of grass. Instead, it is made of a unique composition of looped artificial turf fibres, resulting in elite-level speeds that can rival those of any water-based artificial turf.

       

Quote 1 for publication – English – Original quote

Jon Wyatt - FIH Sport & Sustainability Director

"As hockey transitions to be played on turfs that no longer need to be watered, FIH welcomes the innovations being shown by its Quality Programme members that will enable our athletes to still showcase their skills, speed, and power. We are also very pleased with the deep engagement shown by the global hockey community as we move to become an even more sustainable sport, in line with our values of contributing to a more environmentally friendly society."


Press Inquiries
Vincent Homrighausen
Managing Director GreenFields and downstream EMEA TenCate

Telephone number: 0548- 633 399 (direct line)
Languages: Dutch and English

         
Email: marketing@greenfields.euPERSBERICHT: GreenFields Pure EP: het eerste watervrije hockeykunstgras

Een hockeykunstgrasveld waarbij water geen rol meer speelt. Met Pure EP van Greenfields, onderdeel van TenCate, wereldwijd leverancier en innovator van kunstgras voor sport, wordt in de hockeywereld een revolutionaire stap gezet naar duurzaamheid en verdere globalisering van de hockeysport.

De nieuwe kunstgrasmat bespaart jaarlijks vele miljoenen liters (drink)water en evenaart volgens hockeyspelers zelf de kwaliteit van het waterkunstgrasveld. Bovendien maakt de innovatie, waaraan vier jaar is gewerkt, het tevens mogelijk dat ook in landen waar water een schaars goed is, veldhockey kan worden gespeeld.

Hockeyclub MHC Weesp heeft de primeur van het eerste watervrije kunstgrasveld in de wereld. Het veld is  gecertificeerd door de International Hockey Federation (FIH), die na de Olympische Spelen in 2024 in Parijs op internationaal niveau uitsluitend nog gebruik wil maken van kunstgrasvelden zonder waterbesproeiing- en bevloeiing.

Vincent Homrighausen, managing director GreenFields en downstream EMEA bij TenCate: ,,De FIH sprak in 2018 de duurzame ambitie om na de Olympische Spelen in Parijs te starten met de transitie naar waterloze hockeyvelden. Een waterkunstgrasveld in Nederland verbruikt jaarlijks de 3.5 en 5 miljoen liter water. Gezien de toenemende waterschaarste en kansenongelijkheid om de sport te beoefenen is dat niet meer te rechtvaardigen.

,,Wij staan bij Greenfields voor duurzaamheid en die filosofie sluit naadloos aan bij het streven van de FIH om van veldhockey een duurzame sport te maken. Bovendien zorgt Pure EP voor een level playing field in de internationale hockeysport. Door waterschaarste zijn in landen als bijvoorbeeld India en Pakistan waterkunstgrasvelden allerminst een vanzelfsprekendheid. Deze naties kennen niet de infrastructuur van waterkunstgras in ons land.”

Dat beaamt Floris Jan Bovelander, die 241 keer voor het Nederlands hockeyelftal uitkwam en die met de Bovelander Foundation kansarme kinderen in onder meer India de mogelijkheid biedt sport te beoefenen. In India ziet hij zelf dat voor de irrigatie van een waterkunstgrasveld ‘soms de hele watervoorraad van een dorp opgaat.’

Bovelander, voormalig strafcornerkanon van Bloemendaal en Oranje: ,,Dit nieuwe veld zorgt er voor dat voor hockeylanden waarvoor een constante toevoer van water geen vanzelfsprekendheid is, de ongelijkheid tussen hockeynaties waar ook ter wereld aanzienlijk wordt verkleind. Drempels worden zo geslecht - een goede ontwikkeling voor de hockeysport. Ik heb inmiddels zelf op het veld in Weesp gespeeld en dat beviel goed. Het kan zich, zeker wat betreft snelheid, meten met een waterkunstgrasveld.”

Colin Young, director Research & Development van TenCate: ,,Het ontwikkelproces van Pure EP heeft vier jaar gekost. Voorop stond voor ons hoe we duurzaamheid konden verbinden met een mat die de snelheid, techniek en daardoor de aantrekkelijkheid van het hockeyspel waarborgt. We hebben de nieuwe ondergrond uitgebreid getest, waarbij het oordeel van spelers die deelnamen aan onze trials voor ons leidend was. Zij waren zeer tevreden over Pure EP.”

Vincent Homrighausen verwacht grote interesse voor het nieuwe watervrije kunstgras, waarvan het oppervlak niet uit standaard kunstgrassprietjes bestaat, maar uit een unieke samenstelling van kunstgrasvezels zijn doorgelust wat resulteert in een elite snelheid, gelijkwaardig aan een waterveld.

        


Quote 1 voor publicatie – vertaald naar Nederlands

Jon Wyatt - FIH Sport & Sustainability Director

"Nu hockey overgaat op grasmatten die niet langer besproeid hoeven te worden, verwelkomt de FIH de innovaties van de leden van het Kwaliteitsprogramma die onze atleten in staat stellen om hun vaardigheden, snelheid en kracht nog steeds te demonstreren. We zijn ook erg blij met de grote betrokkenheid van de wereldwijde hockeygemeenschap bij het streven naar een nog duurzamere sport, in lijn met onze waarden om bij te dragen aan een milieuvriendelijkere samenleving."


Quote 1 for publication – English – Original quote

Jon Wyatt - FIH Sport & Sustainability Director

"As hockey transitions to be played on turfs that no longer need to be watered, FIH welcomes the innovations being shown by its Quality Programme members that will enable our athletes to still showcase their skills, speed, and power. We are also very pleased with the deep engagement shown by the global hockey community as we move to become an even more sustainable sport, in line with our values of contributing to a more environmentally friendly society."


Perswoordvoorder:
Vincent Homrighausen
Managing Director GreenFields and downstream EMEA TenCate

Telefoonnummer: 0548- 633 399 (direct)
Talen: Nederlands en Engels

  
E-mail: marketing@greenfields.eu   

     

    

Are you interested in how our systems can serve your athletic needs?

Contact us now so we can tell you all about it!

Contact us now!