Waarom GreenFields ECO-range

ECO-range

Wereldwijd wordt de samenleving zich steeds meer bewust van de uitputting van onze planeet. Een groeiend ruimtegebrek vraagt om een optimale benutting van beschikbare ruimte. Toenemend watertekort vraagt om oplossingen om water te besparen. Kunstgras kan een duurzame oplossing zijn om ruimte te optimaliseren en water te besparen.


Lichaamsbeweging kent vele voordelen en het is daarom belangrijk om mensen in staat te stellen te genieten van sport en spel, waardoor de mentale en fysieke gezondheid wordt versterkt. Kunstgras voor sport biedt miljoenen mensen over de hele wereld de mogelijkheid om te sporten, ongeacht de beschikbare ruimte, het lokale klimaat en de beschikbaarheid van water.

Duurzaam kunstgras

De kunstgrasindustrie heeft een wereldwijde focus op duurzaamheid nodig om kunstgras zo ‘groen’ mogelijk te maken en op die manier de levensduur en impact op het milieu gedurende de levenscyclus te verbeteren.


GreenFields is koploper op het gebied van innovatie en het verhogen van duurzaamheid: als een van de eerste maakte GreenFields gebruik van natuurlijk infill. Ook bij de ontwikkeling van hoogwaardige nonfill systemen voor sporttoepassingen zijn zij toonaangevend. De nieuwe GreenFields ECO-range omvat een volledig assortiment kunstgrassystemen, van basis- tot elitesystemen met een breed scala aan milieuvriendelijke opties: Duurzame opties voor kunstgras, biologisch- of non-infill, duurzame productie, gereduceerde impact van installatie en een hoogwaardig recyclingpotentieel. De ECO-range bestaat uit kunstgrassystemen die geclassificeerd zijn als systemen met een lage impact op het milieu. De classificatie voor elk systeem wordt uitgedrukt met een duurzaamheidslabel, ontworpen om de belangrijkste aspecten van een duurzaam systeem af te dekken, waaronder: de materiële footprint, de CO2-footprint en het recyclingpotentieel.


Voor clubs en gemeenten die kiezen voor een duurzaam, hoogwaardig sportveld dat zo milieuvriendelijk mogelijk is, heeft GreenFields de oplossing.

GreenFields Duurzaamheidslabels uitgelegd 


De GreenFields ECO-range is een serie kunstgrassystemen die is ontworpen met een sterke focus op duurzaamheid en langdurige prestaties. De systemen zijn gelabeld via een
innovatief en robuust classificatiesysteem dat de ecologische footprint van elk systeem illustreert. De duurzaamheidsclassificatie is ontwikkeld, getest en geëvalueerd met ondersteuning van het nieuwe ‘Centre for
Turf Innovation’ van TenCate Grass.  


Een GreenFields kunstgrassysteem wordt beoordeeld in drie categorieën met elk drie ECO-variabelen. Met deze categorieën maakt elk aspect van het systeem -van grondstof tot recycling- deel uit van het ECO-range
duurzaamheidslabel-systeem. Dit systeem maakt het mogelijk om kunstgrassystemen ten opzichte van elkaar te beoordelen en te vergelijken.


DE MATERIËLE FOOTPRINT

De eerste variabele die wordt uitgelicht is de systeemmassa uitgedrukt in kg. Door minder materiaal in het systeem te gebruiken, verbetert de score. De tweede variabele voor de materiële footprint is het volume van de microplastic infill; het verminderen van het volume van microplastics of het vervangen ervan door alternatieve infill, verbetert de systeemscore. De derde variabele is het migratiepotentieel, dat de mogelijke verspreiding van materialen van het kunstgrassysteem naar de omgeving beoordeelt. Een recht getuft systeem heeft een
hoger migratiepotentieel in vergelijking met laagpolige dicht getufte
kunstgrassystemen. Nog beter zijn systemen met getextureerde of
gefibrilleerde vezels die de infill vasthouden. Het best zijn de velden zonder infill.


Voorbeeld van de GreenFields duurzaamheidslabel


DE CO2-FOOTPRINT

Deze categorie omvat energieverbruik en emissies tijdens productie en gebruik van het kunstgrassysteem. De eerste variabele is de (directe) emissie tijdens productie,
rekening houdend met energieverbruik bij de productie van componenten. Scores kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld minder coating (backing), infill (hoeveelheid
en aard van het materiaal) of infill van een emissiearme bron te gebruiken. De tweede variabele is de CO2-uitstoot tijdens installatie. Deze variabele is sterk afhankelijk van de transportafstand en het aantal kg dat tijdens de installatie wordt verplaatst. Een reductie van het systeemgewicht of het aanleggen van ondiepere systemen (minder
graafwerkzaamheden) vermindert de CO2-footprint aanzienlijk. De derde variabele is de uitstoot gedurende onderhoud. Minder onderhoud betekent minder machinebewegingen en emissies. Systemen die minder onderhoud nodig hebben, scoren beter.

 

HET RECYCLINGPOTENTIEEL

De derde categorie beschrijft het recyclingpotentieel van het systeem voor nieuwe toepassingen en het benodigde energieverbruik om dit te bereiken. De eerste variabele meet het gemak van de gehele verwijdering en het aanbieden van de componenten voor recycling. Minder componenten in een systeem betekent een eenvoudiger te scheiden systeem. Daarnaast is een shockpad makkelijker te verwijderen dan een in-situ laag. De tweede variabele is het percentage van het systeem dat kan worden gerecycled tot hoogwaardige nieuwe toepassingen. Als een component uit een kleinere samenstelling van materialen bestaat, scoort het systeem hoger. De laatste variabele geeft het gemak van recyclen weer. Meer componenten betekent over het algemeen meer stappen tijdens recycling en een hogere complexiteit van het scheiden van componenten, resulterend in een lagere score.


Het gemiddelde van alle scores resulteert in een eindcijfer voor het systeem welke terugkomt op het duurzaamheidslabel:

TYPISCHE SYSTEMEN:

 

Bent u geïnteresseerd in één van onze systemen of producten?

Neem nu contact met ons op zodat wij u er alles over kunnen vertellen!

Neem contact op!