เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GreenFields เอเชีย

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ GreenFields นับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการติดตั้ง ไปจนถึงการรีไซเคิลระบบสนามหญ้าเทียม ความยั่งยืนคือหัวใจของทุกสิ่ง ไม่เพียงแต่ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้น แต่เรายังสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้และรีไซเคิลได้