เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GreenFields เอเชีย

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ GreenFields นับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการติดตั้ง ไปจนถึงการรีไซเคิลระบบสนามหญ้าเทียม ความยั่งยืนคือหัวใจของทุกสิ่ง ไม่เพียงแต่ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้น แต่เรายังสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้และรีไซเคิลได้

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.