ผู้ผลิตที่ World Rugby เลือกใช้

กีฬา

GreenFields ได้รับสถานภาพเป็นผู้ผลิตที่ World Rugby เลือกใช้ (World Rugby Preferred Producer) จากความมุ่งมั่นในคุณภาพและประวัติผลงานระดับโลกของเราในการผลิต ซ่อมดูแล และติดตั้งสนามรักบี้

สถานภาพ Preferred Producer ทำให้สโมสรกีฬาทั้งหลายมั่นใจได้ว่าระบบหญ้าเทียมและระบบไฮบริดที่ติดตั้งโดย GreenFields มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานโลกสำหรับการเล่นกีฬา เป็นเครื่องการันตีว่าพื้นสนามสามารถใช้สำหรับการแข่งขัน การฝีกซ้อมและการทำกิจกรรมของชุมชน

กฎข้อบังคับ WORLD RUGBY REGULATION 22

เทคโนโลยีพื้นสนามกีฬาหญ้าเทียมได้พัฒนาไปมากในหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้งานในกีฬารักบี้อย่างกว้างขวาง กฎข้อบังคับ World Rugby Regulation 22 ได้กำหนดมารฐานขั้นต่ำสำหรับการใช้สนามหญ้าเทียมในการเล่น rugby union และกำหนดการทดสอบและขั้นตอนการขออนุญาตซึ่งจะต้องปฏิบัติตามในระหว่างการผลิตและติดตั้ง GreenFields ภูมิใจที่ทำได้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพนี้และด้วยการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของกีฬารักบี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.