ผู้ผลิตที่ World Rugby เลือกใช้

กีฬา

GreenFields ได้รับสถานภาพเป็นผู้ผลิตที่ World Rugby เลือกใช้ (World Rugby Preferred Producer) จากความมุ่งมั่นในคุณภาพและประวัติผลงานระดับโลกของเราในการผลิต ซ่อมดูแล และติดตั้งสนามรักบี้

สถานภาพ Preferred Producer ทำให้สโมสรกีฬาทั้งหลายมั่นใจได้ว่าระบบหญ้าเทียมและระบบไฮบริดที่ติดตั้งโดย GreenFields มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานโลกสำหรับการเล่นกีฬา เป็นเครื่องการันตีว่าพื้นสนามสามารถใช้สำหรับการแข่งขัน การฝีกซ้อมและการทำกิจกรรมของชุมชน

กฎข้อบังคับ WORLD RUGBY REGULATION 22

เทคโนโลยีพื้นสนามกีฬาหญ้าเทียมได้พัฒนาไปมากในหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้งานในกีฬารักบี้อย่างกว้างขวาง กฎข้อบังคับ World Rugby Regulation 22 ได้กำหนดมารฐานขั้นต่ำสำหรับการใช้สนามหญ้าเทียมในการเล่น rugby union และกำหนดการทดสอบและขั้นตอนการขออนุญาตซึ่งจะต้องปฏิบัติตามในระหว่างการผลิตและติดตั้ง GreenFields ภูมิใจที่ทำได้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพนี้และด้วยการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของกีฬารักบี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม