สนามแบบทอ 3G

การสร้างสนาม

GreenFields ได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการทอที่ให้ผู้เล่นได้ใช้พื้นสนามที่สมรรถนะสูงสุด เส้นใยของสนามตั้งตรงให้คุณลักษณะการเล่นและการกลิ้งของบอลเยี่ยมยอดสำหรับรักบี้และฟุตบอล ขั้นตอนการทอแบบจักรสานนี้แตกต่างจากการทอแบบเข็มปัก โดยจะนำเส้นใยที่จะเป็นหญ้าเทียม (pile) และเส้นใยที่เป็นพื้นรองด้านล่าง (backing yarn) มารวมกันทอออกมาเป็นพื้นสนามทอ ที่ให้ความแข็งแรงและมั่นคงอย่างไม่มีใครทำได้

เล่นวิดีโอ

MX Elite

ผลิตภัณฑ์ 3G รุ่นพรีเมียมนี้ใช้ในสโมสรกีฬาชั้นนำทั่วโลกให้การเล่นเกมเร็วแบบมืออาชีพ

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.