นโยบายการใช้คุกกี้

กฎหมาย

การใช้คุกกี้โดย WWW.GREENFIELDS.EU

เว็บไซต์ www.greenfields.eu ของ TenCate Grass ใช้คุกกี้  คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปกับเพจจากเว็บไซต์นี้และถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยบราวเซอร์ที่คุณใช้ ข้อมูลในคุกกี้อาจถูกส่งกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อคุณเข้ามาชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป

คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ต่อไปนี้ แจ้งให้คุณทราบว่ามีคุกกี้ประเภทใดบ้างที่เก็บไว้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

จดจำการตั้งค่า

เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าและความชอบของคุณเพื่อคุณไม่ถูกขอข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้ทำหน้าที่ดังนี้:

  • ทำให้เว็บไซต์โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้นในช่วงเวลาที่มีการใช้มาก
  • แสดง Google Maps บริเวณรอบๆ ที่ตั้งของคุณเพื่อให้คุณสามารถขอข้อมูลการการเดินทางได้
  • จดจำคุกกี้ที่คุณให้อนุญาต

คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ผ่านบราวเซอร์ที่คุณใช้ แต่คุณจะต้องใส่ข้อมูลความชอบของคุณทุกครั้งที่เข้ามาใช้เว็บไซต์

การทำงานของเว็บไซต์

เราใข้คุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประเภทนี้จึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น ซึ่งได้แก่:

  • การตั้งค่าภาพ (ขนาดฟอนต์ สี ฯลฯ)
  • ชื่อ อีเมลของคุณ ฯลฯ เพื่อคุณไม่ต้องใส่ข้อมูลเหล่านี้ซ้ำๆ
  • ภาษาที่เลือกใช้
  • การขอทำแบบสอบถามหรือรับจดหมายข่าว
  • ให้คุณไม่ต้องเห็นโฆษณาบ่อยเกินไป

คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ผ่านบราวเซอร์ที่คุณใช้ แต่อาจมีผลทางลบต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา

ปุ่มแชร์

เว็บไซต์ของเรามีปุ่มแชร์สำหรับประชาสัมพันธ์และแชร์เว็บเพจบนเครือข่ายโซเชียลเช่น Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ และ Mail เพิ่มอันนี้ ปุ่มเหล่านี้จะเก็บคุกกี้ไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

ปุ่มเหล่านี้ทำงานโดยการใช้รหัสขนาดเล็กที่สร้างจากเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้ เราไม่มีส่วนในการกำหนดเรื่องนี้ กรุณาอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวจากเครือข่ายเหล่านี้ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นประจำ) เพื่อรับทราบว่าเขาใช้ข้อมูล (ส่วนตัว) ที่ได้จากคุกกี้เหล่านี้อย่างไร

 

การติดตามและโปรไฟล์

เราใช้ Salesforce (และ Pardot ซึ่งเป็นส่วนประกอบ) ซึ่งตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งเพื่อการติดตาม และตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อข้อมูลความซ้ำซ้อน การใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามร่วมกันเป็นวิธีมาตรฐานในอุตสาหกรรมการตลาดแบบอัตโนมัติ คุกกี้ Pardot ไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคล จะเก็บเพียงตัวบ่งชี้ที่จำเพาะเท่านั้น

Google Analytics

ตามที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอเมริกัน Google เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Analytics เราใช้บริการนี้ในการติดตามว่าผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์อย่างไรและเราได้รับรายงานวิเคราะห์นี้ Google อาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ถูกบังคับทางกฎหมายหรือหากบุคคลที่สามทำการประมวลข้อมูลในนามของ Google เราไม่มีส่วนในการกำหนดเรื่องนี้ เราอนุญาตให้ Google ใช้บทวิเคราะห์ที่ได้เพื่อบริการ Google Analytics เท่านั้น

ข้อมูลถูกโอนถ่ายสู่ Google และเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่สหรัฐอเมริกา เราได้ลงนามสัญญาการประมวลผลข้อมูลและสัญญาแบบ EU กับ Google  เพื่อกำหนดวิธีการใช้ข้อมูล ด้วยข้อผูกมัดที่มีต่อ Google นี้ เราได้จัดให้มีการป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม

สิทธิในการตรวจสอบ แก้ไข หรือย้ายออกข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

คุณมีสิทธิขอตรวจสอบ แก้ไข หรือย้ายออกข้อมูลเกี่ยวกับคุณ กรุณาอ่านเพจติดต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เราอาจขอให้คุณระบุตัวตน หากคำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ คุณต้องส่งสำเนาคุกกี้ตัวนั้นเข้ามา คุณสามารถหาได้ในเมนูการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณ

คุณสามารถลบคุกกี้ในเมนูการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน และลบคุกกี้มีอยู่ในคู่มือใช้งาน และ/หรือ ใช้ฟังก์ชันช่วยเหลือบนบราวเซอร์ของคุณ

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.