ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

GreenFields เอเชีย

GreenFields มีความยินดีที่จะต้อนรับคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในองค์กรของเรา  เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลของคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราในบางจุด หากคุณขอรับข้อมูลจากเรา เราจำเป็นต้องการข้อมูลนี้เพื่อตอบสนองคำขอของคุณ เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำการตลาดหรือโปรโมชั่น และเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้บุคคลที่สาม

หากคุณดูข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูล เราอาจบันทึกการเข้าดูของคุณผ่านการใช้คุกกี้  คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์ลงสู่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การบันทึก

เว็บไซต์ของ GreenFields อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของ GreenFields  GreenFields ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือการจัดการความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.