สนามแบบ Non Infill

การสร้างสนาม

ผลิตภัณฑ์ non-fill ของเราได้ปฏิวัติเทคโนโลยีสนามกีฬา ผลิตภัณฑ์ non-fill ของเราต่างจากสนาม 3G โดยทั่วไปตรงที่ไม่ต้องใช้วัสดุเติม (infill) ที่เป็นทรายหรือยาง นั่นหมายความว่าการดูแลรักษาจะง่ายขึ้นและนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นเมื่อหมดอายุใช้งาน


This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.