สนามแบบ Non Infill

การสร้างสนาม

ผลิตภัณฑ์ non-fill ของเราได้ปฏิวัติเทคโนโลยีสนามกีฬา ผลิตภัณฑ์ non-fill ของเราต่างจากสนาม 3G โดยทั่วไปตรงที่ไม่ต้องใช้วัสดุเติม (infill) ที่เป็นทรายหรือยาง นั่นหมายความว่าการดูแลรักษาจะง่ายขึ้นและนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นเมื่อหมดอายุใช้งาน