การออกแบบ

บริการ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสนามกีฬา GreenFields สามารถออกแบบและให้คำแนะนำโครงการของคุณตั้งแต่เร่ิมต้น ดีงเอาส่วนประกอบสำคัญต่างๆ มารวมกันเพื่อให้คุณได้สนามที่ตรงตามความต้องการ เรามีประสบการณ์การสร้างสนามกีฬาทุกประเภททั้งสนามหญ้าเทียมและสนามไฮบริด การคิดงานอย่างเป็นระบบของเราทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสนามกีฬาของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนด เช่นรากฐานและวัสดุเติม (infill) นอกเหนือจากการสร้างสนามใหม่ เรามีบริการเปลี่ยนพื้นผิวสนามด้วย ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะพื้นผิวสนามให้กับสนามที่มีอยู่แล้ว