การออกแบบ

บริการ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสนามกีฬา GreenFields สามารถออกแบบและให้คำแนะนำโครงการของคุณตั้งแต่เร่ิมต้น ดีงเอาส่วนประกอบสำคัญต่างๆ มารวมกันเพื่อให้คุณได้สนามที่ตรงตามความต้องการ เรามีประสบการณ์การสร้างสนามกีฬาทุกประเภททั้งสนามหญ้าเทียมและสนามไฮบริด การคิดงานอย่างเป็นระบบของเราทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสนามกีฬาของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนด เช่นรากฐานและวัสดุเติม (infill) นอกเหนือจากการสร้างสนามใหม่ เรามีบริการเปลี่ยนพื้นผิวสนามด้วย ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะพื้นผิวสนามให้กับสนามที่มีอยู่แล้วThis website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.