การดูแลรักษา

บริการ

หลังการติดตั้ง การดูแลรักษาพื้นสนามเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสมรรถนะที่สูงสุดให้คงไว้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามสังเคราะห์ของเราได้พัฒนาโปรแกรมแบบละเอียดที่แจกแจงการดูแลรักษาแบบรายวันและแบบระยะยาว เพื่อรักษาคุณภาพการเล่นให้มากที่สุด และมอบความสบายและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เราสามารถแนะนำการดูแลรักษาที่จำเป็นสำหรับสนามของคุณ เพื่อทีมงานของคุณสามารถดำเนินการเองได้เมื่อผ่านการอบรมโดยตัวแทน GreenFields ในพื้นที่ นอกจากนี้เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการดูแลซ่อมบำรุงรายไตรมาสได้ด้วย

สมาชิกของ IOG

GreenFields เป็นสมาชิกของ Institute of Groundsmanship ซึ่งทำให้เราสามารถให้คำแนะนำและให้บริการดูแลรักษาสนามกีฬาได้อย่างมีคุณภาพทีมงานภาคสนามของ GreenFields มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลรักษาพื้นสนามสังเคราะห์และพื้นสนามไฮบริด ทีมงานที่มากประสบการณ์ของเราในสหราชอาณาจักรรับผิดชอบดูแลสนามไฮบริด XtraGrass ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ใครจะทำหน้าที่ดูแลรักษาสนามของคุณได้ดีไปกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสนาม