การดูแลรักษา

บริการ

หลังการติดตั้ง การดูแลรักษาพื้นสนามเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสมรรถนะที่สูงสุดให้คงไว้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามสังเคราะห์ของเราได้พัฒนาโปรแกรมแบบละเอียดที่แจกแจงการดูแลรักษาแบบรายวันและแบบระยะยาว เพื่อรักษาคุณภาพการเล่นให้มากที่สุด และมอบความสบายและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เราสามารถแนะนำการดูแลรักษาที่จำเป็นสำหรับสนามของคุณ เพื่อทีมงานของคุณสามารถดำเนินการเองได้เมื่อผ่านการอบรมโดยตัวแทน GreenFields ในพื้นที่ นอกจากนี้เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการดูแลซ่อมบำรุงรายไตรมาสได้ด้วย

สมาชิกของ IOG

GreenFields เป็นสมาชิกของ Institute of Groundsmanship ซึ่งทำให้เราสามารถให้คำแนะนำและให้บริการดูแลรักษาสนามกีฬาได้อย่างมีคุณภาพทีมงานภาคสนามของ GreenFields มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลรักษาพื้นสนามสังเคราะห์และพื้นสนามไฮบริด ทีมงานที่มากประสบการณ์ของเราในสหราชอาณาจักรรับผิดชอบดูแลสนามไฮบริด XtraGrass ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ใครจะทำหน้าที่ดูแลรักษาสนามของคุณได้ดีไปกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสนาม

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.