การติดตั้ง

บริการ

ฝ่ายก่อสร้าง ติดตั้งและดูแลซ่อมบำรุงของเราดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสนามกีฬาของคุณ ก่อนเร่ิมโครงการวิศวกรโยธาที่มากประสบการณ์ของเราและเจ้าหน้าที่เทคนิคจะดำเนินการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง ซึ่งได้แก่การตรวจขนาดพื้นที่สนาม การระบายน้ำ ส่วนประกอบดิน และอื่นๆ ซึ่งหากไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปในช่วงติดตั้งได้

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมติดตั้งในพื้นที่ให้มั่นใจว่าสนามที่สร้างได้คุณภาพและผ่านมาตรฐานทดสอบที่จำเป็นต่างๆ
 

การติดตั้งสนามกีฬา

ผลิตภัณฑ์รุ่น MX แบบทอที่ไฮเทค ได้ติดตั้งที่สโมสร Hyde United FC ที่สหราชอาณาจักร วิดีโอ timelapse นี้แสดงการติดตั้งสนามตั้งแต่ต้นจนจบ

เล่นวิดีโอ

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.