สนามสำหรับหลากหลายประเภทกีฬา

กีฬา

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นสนามกีฬา GreenFields สามารถออกแบบและติดตั้งสนามกีฬาหญ้าเทียมคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับเล่นกีฬาได้หลายประเภท สนามของเราเป็นที่นิยมในกลุ่มโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสถานที่ ด้วยการมีสนามเดียวที่ใช้เล่นกีฬาได้หลายประเภทแทนการมีหลายสนามสำหรับกีฬาแต่ละประเภท


โครงการของเรา                ผลิตภัณฑ์ของเรา

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.