สนามสำหรับหลากหลายประเภทกีฬา (Multi Sports)

กีฬา

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นสนามกีฬา GreenFields สามารถออกแบบและติดตั้งสนามกีฬาหญ้าเทียมคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับเล่นกีฬาได้หลายประเภท สนามของเราเป็นที่นิยมในกลุ่มโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสถานที่ ด้วยการมีสนามเดียวที่ใช้เล่นกีฬาได้หลายประเภทแทนการมีหลายสนามสำหรับกีฬาแต่ละประเภท


โครงการของเรา                ผลิตภัณฑ์ของเรา