ระบบ turnkey

บริการ

GreenFields มีบริการแบบครบวงจรสำหรับโครงการสร้างสนามกีฬาของคุณ ตั้งแต่การออกแบบ การวางแผนงาน ไปจนถึงการติดตั้งและการดูแลซ่อมบำรุง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสนามกีฬาเรามีองค์ความรู้และนวัตกรรมสนามหญ้าเทียมมากที่สุด ที่พร้อมมอบให้กับโครงการของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยคอยให้คำแนะนำคุณตลอดโครงการ

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.