ระบบ turnkey

บริการ

GreenFields มีบริการแบบครบวงจรสำหรับโครงการสร้างสนามกีฬาของคุณ ตั้งแต่การออกแบบ การวางแผนงาน ไปจนถึงการติดตั้งและการดูแลซ่อมบำรุง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสนามกีฬาเรามีองค์ความรู้และนวัตกรรมสนามหญ้าเทียมมากที่สุด ที่พร้อมมอบให้กับโครงการของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยคอยให้คำแนะนำคุณตลอดโครงการ