วัสดุเติม (Infill)

การสร้างสนาม

วัสดุเติม (infill) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสนามหญ้าเทียมและเป็นตัวที่ทำให้หญ้าเทียมชี้ขึ้นเหมือนหญ้าจริง วัสดุเติมช่วยยึดเกาะพื้นรองเท้าของผู้เล่นและช่วยลดความเครียดของกล้ามเนื้อและข้อต่อโดยทำหน้าที่คล้ายหมอนรอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ไถลได้ดีขึ้น วัสดุเติมมีหลายประเภท ให้สมรรถนะและมีราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้สนามThis website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.