การก่อสร้างฐาน

การสร้างสนาม

GreenFields ภูมิใจที่สามารถส่งมอบระบบสนามหญ้าเทียมให้ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทีมวิจัยและพัฒนาของเราออกแบบและใช้นวัตกรรมมากมายสำหรับระบบหญ้าเทียมหนึ่งระบบโดยใช้แผ่นรองฐานหลายๆ ชั้นมาประกอบรวมกัน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างสนามกีฬา ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแนะนำเรื่องแผ่นรองฐานที่ต้องใช้สำหรับสนามใหม่ของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับฐานรากของพื้นที่นั้นๆ

ชั้นสนามกีฬาโดยทั่วไป

การสร้างสนามกีฬาแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และรากฐานที่มีอยู่ มีวัสดุให้เลือกใช้แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะกับแต่ละโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาการสร้างสนามของคุณอย่างเหมาะสม ภาพนี้แสดงชั้นต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งสนามกีฬาโดยทั่วไป

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.