สนามแบบทอ

การสร้างสนาม

สนามหญ้าเทียมแบบดั้งเดิมผลิตด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า tufting (เข็มปัก) โดยเส้นการกดให้เส้นด้ายทะลุแผ่นเมมเบรนรองด้านล่างและใช้สารเคลือบพิเศษยึดเส้นด้ายไว้ เรามีผลิตภัณฑ์แบบทอหลายตัวที่เหมาะกับกีฬาประเภทต่างๆ ท้ังฟุตบอล ฮอกกี้ และรักบี้