สนามแบบทอ

การสร้างสนาม

สนามหญ้าเทียมแบบดั้งเดิมผลิตด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า tufting (เข็มปัก) โดยเส้นการกดให้เส้นด้ายทะลุแผ่นเมมเบรนรองด้านล่างและใช้สารเคลือบพิเศษยึดเส้นด้ายไว้ เรามีผลิตภัณฑ์แบบทอหลายตัวที่เหมาะกับกีฬาประเภทต่างๆ ท้ังฟุตบอล ฮอกกี้ และรักบี้
This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.