กีฬาสัญชาติอเมริกัน

กีฬา

กีฬาสัญชาติอเมริกันอันได้แก่ เบสบอล ซอฟต์บอล และอเมริกันฟุตบอลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งการเล่นในระดับอาชีพและในสถานศึกษา โรงเรียนและวิทยาลัยมีความต้องการสนามสำหรับรองรับกีฬาหลากหลายประเภทเพิ่มมากขึ้น GreenFields มีระบบสนามหญ้าสังเคราะห์สำหรับกีฬาสัญชาติอเมริกันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสนามเฉพาะสำหรับกีฬาแต่ละประเภทหรือสนามที่รองรับกีฬาหลากหลายประเภท

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.