กีฬาสัญชาติอเมริกัน

กีฬา

กีฬาสัญชาติอเมริกันอันได้แก่ เบสบอล ซอฟต์บอล และอเมริกันฟุตบอลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งการเล่นในระดับอาชีพและในสถานศึกษา โรงเรียนและวิทยาลัยมีความต้องการสนามสำหรับรองรับกีฬาหลากหลายประเภทเพิ่มมากขึ้น GreenFields มีระบบสนามหญ้าสังเคราะห์สำหรับกีฬาสัญชาติอเมริกันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสนามเฉพาะสำหรับกีฬาแต่ละประเภทหรือสนามที่รองรับกีฬาหลากหลายประเภท