ผู้ผลิตที่ FIFA เลือกใช้

กีฬา

Greenfields ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าด้านสนามหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานมืออาชีพที่เข้มงวดที่กำหนดโดยโปรแกรมคุณภาพสนามของ FIFA

 

FIFA PREFERRED PRODUCER FOR ALMOST A DECADE


GreenFields were awarded Preferred Producer Status in October 2009 and are one of only nine preferred producers worldwide who has received this prestigious mark of quality having the ability to provide superior football turf installations.

READ MORE

Proud to Pass the New FIFA Quality Marks

In 2015, FIFA released a new test manual introducing a more stringent set of quality standards that new football pitches should adhere to. The GreenFields Research & Development team have redeveloped our product range to ensure each item meets these new industry standards. We are proud that our synthetic football turf is able
to meet the specifications in the FIFA QUALITY PROGRAMME


This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.