1 ส.ค. 2558

Kassam Stadium (Oxford United F.C.)

อ๊อกซฟอร์ด, สหราชอาณาจักร

สถานที่ตั้ง: อ๊อกซฟอร์ด, สหราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์: XtraGrass

วันที่: Summer 2015

คำอธิบายโครงการ:

สโมสร Oxford United F.C. เลือก GreenFields ให้ติดตั้งระบบไฮบริด - XtraGrass ซึ่งเป็นสนามหญ้าจริงที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยสังเคราะห์ สนามขนาด 114 ม. x 73 ม. (8,322 ตร.ม.) ติดตั้งตามหน้ากว้างตามความโค้งของสนามด้วยพื้นสนามขนาดกว้าง 3650 มม. จากนั้นพื้นสนามแต่ละแผ่นถูกเย็บติดกันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการเย็บของ GreenFields UK การติดตั้งดำเนินการช่วงพักระหว่างฤดูกาลเพื่อปลูกหญ้าซึ่งเมื่อหญ้าโตเต็มที่จะมีหญ้าจริง 93%ต่อตร.ม. เพื่อความสมบูรณ์เราใช้หญ้าเทียมทำรูปโลโก้ GreenFields และโลโก้ของสโมสรรูปหัววัวคลาสสิคปูรอบขอบสนาม ปัจจุบันทีมภาคสนามของ GreenFields ได้ทำงานให้กับ Kassam Stadium และเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลรักษาให้ XtraGrass มีสมรรถนะสูงสุด

เล่นวิดีโอ