19 ต.ค. 2555

Seiryo High School

ญี่ปุ่น

Seiryo High School แห่ง Kanazawa ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิชิคะวะ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงด้านกีฬาโดยเฉพาะเบสบอลและฟุตบอล ในปี 2012 AstroCorp ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรของ GreenFields ได้ติดตั้งสนาม GreenFields MX ที่โรงเรียนแห่งนี้ สนามหญ้าเทียม GreenFields MX เป็นสนามชนิดใหม่ที่ผลิตด้วยเทคนิคทอที่จดสิทธิบัตร เรียกว่า “3D” technology เมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิมแล้ว วิธีใหม่นี้มีข้อดีมากกว่าเนื่องจากให้คุณภาพการเล่นได้ใกล้เคียงกับหญ้าจริง

เทคโนโลยีทอที่จดสิทธิบัตรแล้วนี้ใช้วัสดุจากตระกูลเดียวกันคือโพลีโพรพิลีนและโพลีเอทิลีน ทั้งเส้นใยและพื้นรองต่างก็ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสนามหญ้าเทียมจึงรีไซเคิลได้ 100% เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน