เคสตัวอย่าง

Manipur

อินเดีย

โครงการ: Manipur Hockey Stadium
ประเทศ: อินเดีย
ผลิตภัณฑ์: GreenFields TX