เคสตัวอย่าง

Punjab Mohali - Hockey India League

อินเดีย

คำอธิบายโครงการ:

สเตเดียมระดับโลกแห่งนี้สร้างบนพื้นที่ 11.8 เอเคอร์มีความจุ 15,000 คน จะเป็นสนามกีฬาหลักที่สำคัญของรัฐ สเตเดียมฮอกกี้นี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้แก่ คลับเฮาส์ ภัตตาคาร และห้องออกกำลังกาย สเตเดียมแห่งใหม่นี้จะช่วยฝึกให้นักฮอกกี้เยาวชนฝีมือเป็นเลิศ ภาพถ่ายทีม Punjab ที่ติดอยู่ที่สเตเดียมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

สนามหญ้าเทียม HT LSR 13 nd ของ GreenFields ติดตั้งที่นี่เมื่อปี 2013here in 2013