22 พ.ค. 2558

Milwaukee Public School system

สหรัฐอเมริกา

โครงการ: Milwaukee Public Schools System South Field
เมือง: มิลวอกี, วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์: XP 60