15 เม.ย. 2560

Hyde United F.C.

แมนเชสเตอร์, สหราชอาณาจักร

สถานที่ตั้ง: แมนเชสเตอร์, สหราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์: MX TriMension

วันที่: Spring 2016

คำอธิบายโครงการ:

สโมสร Hyde United F.C ซึ่งอยู่ใน Evo-Stik North ได้เลือก GreenFields  ให้ติดตั้งสนามใหม่ในสเตเดียม Ewen Fields พื้นสนามสังเคราะห์ MX TriMension 50 ถูกเลือกใช้เนื่องจากความแข็งแรงคงทนและสามารถทนทานการซ้อมและการเล่นอย่างหนักหน่วง สนามมีขนาด 116 ม. x 70 ม. และผ่านการทดสอบคุณภาพ FIFA 2 star ในอุโมงค์สนามมีเสื่อติดโลโก้สโมสรและโลโก้ GreenFields นอกจากนี้แล้วก็มีโลโก้ GreenFields ติดอยู่ทั่วสเตเดียม ซึ่งเป็นข้อตกลงการสนับสนุนให้กับสโมสร

ดูวิดีโอโครงการตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จด้านล่าง มีวิดีโอที่ถ่ายสนามที่เสร็จแล้วด้วยโดรนด้วยเช่นกัน

เล่นวิดีโอ