เบสบอล / ซอฟต์บอล

กีฬา

ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีระเบียบข้อบังคับเรื่องพื้นสนามสำหรับเบสบอลเมเจอร์ลีก (Major League Baseball) ทำให้ทีมเบสบอลอาชีพสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สนามหญ้าจริงหรือสนามหญ้าเทียมในสเตเดียม หลายๆ ทีมได้เปลี่ยนจากสนามหญ้าจริงเป็นสนามหญ้าเทียมตามความต้องการของผู้เล่นในทีม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสนามหญ้าสังเคราะห์ทำให้สนามหญ้าเทียมเหมาะอย่างยิ่งกับการเล่นเบสบอลและซอฟต์บอลและมีข้อดีในเรื่องความทนทานและดูแลรักษาง่ายกว่าอีกด้วย

โครงการของเรา                ผลิตภัณฑ์ของเรา

This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this site, you accept our cookies.